Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeleri The 7 th ECSA World Conference –The European Union and Emerging World Orders: Perceptions and Strategies e katıldı.

30 Kasım-1 Aralık 2004 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen “Avrupa Birliği ve Oluşmakta olan Dünya Düzeni: Algılamalar ve Stratejiler” konulu Yedinci ECSA-Dünya Konferansı, eğitim konularından sorumlu yeni Komisyon üyesiJan Figel ve Komisyon Başkanı José Manuel Durao Barroso’ nun konuşmalarıyla başladı. Barroso uzun konuşmasında AB nin genel olarak dünya düzeni konusunda açıklamalar yaparken bir gün önce ECSA World Başkanlığına seçilen Profesör Porto’yu kutlamayı ihmal etmedi.
Konferansın ilk oturumunda konuşan BM eski genel sekreteri Boutros Boutros Ghali “Çok Taraflı Dünya Düzenine Doğru B.M. nin Rolü” konulu konuşma yaparken UNESCO eski başkanı Federico Mayor “Barışçı bir dünya için bakış açıları” üzerinde durdu.
Toplantıda, Prof. Antonio Papisca’nın “Akademik Toplumun Dünya Kültür Gelişmelerinde oynayabileceği rolü” irdeleyen konuşmasını Rusya Bilimler Akademisi Avrupa Enstitüsü üyesi ve Rusya’nın eski Brüksel BüyükelçisiVladimir Shemiantenkov ve Budapeşte Üniversitesinden eski Komisyon üyesi Prof. Peter Balasz yorumladı
AP eski Başkanı Jose Maria Gil-Robles’in değerlendirmelerinden sonra İspanya’nın ünlü savcılarından ve Şili eski Diktatörü Pinochet’ nin yargılanması için ilginç davalar açan ve halen de terrörizm olaylarını soruşturması nedeniyle çok sayıda korumasıyla salona giren Prof. Baltasar Garzon Real, “dünya düzenini tehdit eden hiper terrörizm” konusunda konuşurken, Polonya eski Dışişleri Bakanı ve AP Başkan yardımcısıBronislaw Gemerek, Avrupa bütünleşmesinde kültür ve eğitimin rolü konulu tebliğ sundu.
Cenevra Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden Prof. Dr. Vera Gowland, İsrail tarafından inşa edilen duvar konusunda Uluslararası Adalet Divanı tarafından verilen kararı yorumlarken kendisinin de Arap Ligi’nin hukuk müşaviri olduğunu belirtti. İsrailli hukukçular Bayan Gowland’ın tarafsız olmadığını belirterek konuşmayı eleştirdiler. Prof. Dr. Wilem Molle ve Prof.Dr. Andre Sapir’in ekonomik bütünleşmeler konusunda açıklamalarını, Çin’den Prof. Xinning Song, Paris’den Allain Pellet, Louvain’den Prof. Ricardo Petrella’nın konuşmaları izledi.
Toplantılara Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi AB Hukuku öğretim üyesi ve ECSA Kanada Başkanı Montreal Üniversitesi Jean Monnet Kürsüsü Başkanı Prof.Dr. Nanette Neuwahl, LL.B.; LL.M.(Leiden) ; Dr. Jur (European University Institute, Firenze) ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldı.

Acitivity Date: