Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Yargıçlar ve Savcılar Birliği tarafından düzenlenen ve Uluslararası Yargıçlar Birliği (IAJ) ve Medel-Demokrasi ve Özgürlükler için Avrupalı Yargıçlar Birliği başkanlarının da katıldığı Uluslararası Sempozyumda oturum başkanlığ

Yargıçlar ve Savcılar Birliği tarafından düzenlenen “Kuvvetler Ayrılığı, Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Yüksek Kurulları” konulu uluslararası sempozyum 7 Şubat 2014 günü İstanbul Tarabya Otelinde gerçekleştirildi.
Daha önce Avrupa Yargıçlar Birliği başkanlığı yapan ve halen Uluslararası Yargıçlar Birliği International Asssociation of Judges başkanı Gerhard Reissner, MEDEL- Demokrasi ve Özgürlükler için Avrupalı Yargıçlar Birliği Başkanı Antonio Cluny, aynı kuruluşun genel sekreteri Sırbistan Yargıçlar Derneği Başkanı Dragana Boljevic’in katıldığı ilk oturumun başkanlığını Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği ELFA birinci başkan yardımcısı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu yaptı.
Öğleden sonraki oturumlarda GS Üniversitesi eski Rektörü ve YÖK eski Başkanı Prof. Dr. Erdoğan Teziç, Anayasa Mahkemesi eski yargıçlarından Prof. Dr. Fazıl Sağlam, Prof. Dr. Sibel İnceoğlu, Yeditepe Üniversitesi’nde Ceza Hukuku dersleri veren İstanbul Barosu Başkanı ve Doç. Dr. Ümit Kocasakal söz aldı. Demokrat Yargı Genel Sekreteri, Yargıçlar Sendikası Başkanı ve YARSAV Yönetim Kurulu Başkanının konuştuğu son oturumla toplantı sona erdi.

Acitivity Date: