Mütevelli Heyet üyemiz Yavuz Canevi ve Hukuk Fakültesi Dekanı İrlanda Parlamento Heyeti ile Görüştü.

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi, TC Merkez Bankası eski Başkanı ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Yavuz Canevi ve Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, ülkemizi ziyaret eden İrlanda Parlamentosu üyeleriyle gerçekleştirilen bir toplantıya katıldılar.
Ortaköy Feriye Köşünde gerçekleştirilen toplantıda İrlandalı parlamenterler Mütevelli Heyet üyemiz Yavuz Canevi’nden Türk ekonomisindeki son gelişmeler hakkında bilgi aldılar. Bankacılık sektörü, Türk sanayiinin rekabet gücü gibi konuların ele alındığı toplantıda daha sonra Türkiye’nin Topluluk müktesebatı acquis communautaire’e uyumu üzerinde duruldu. Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, 1994 yılından bu yana gümrük birliği programı çerçevesinde ortak ticaret politikası, ortak rekabet politikası, ortak fikri ve sınai mülkiyet politikası, standartlar ve normlar açısından Türkiye’nin şimdiden Topluk mevzuatına büyük ölçüde uyum sağladığını anlattı.

Acitivity Date: