İcra ve İflas Hukukunda 4949 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Sempozyumu, İstanbul Barosu ve Yeditepe Üniversitesinin işbirliğiyle Yeditepe Üniversitesi’nin Konferans Salonu’nda 10 Ocak 2003 tarihinde çeşitli üniversitelerden öğretim üyesi ve öğrencil

Katılımcıların toplam sayısı yaklaşık olarak 1500 kişiydi. Sempozyumun amacı, 30 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949 Sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanununda yapılan devrim niteliğindeki değişikliklerin Türk İcra, İflas ve Konkordato Hukuku hayatına getireceği yeniliklere ilişkin bir tartışma platformu oluşturmaktı. Sempozyumun açılış konuşmasını İstanbul Barosu Başkanı Sn. Av. Kazım KOLCUOĞLU ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet SERPİL yaptı. Oturum başkanlıklarını, sırasıyla, Yargıtay Başkanı Sn. Eraslan ÖZKAYA, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sn. Av. Özdemir ÖZOK ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge UMAR tarafından gerçekleştirilen sempozyumda tebliğ sunan katılımcılar ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Sn. Av. Talih UYAR, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdurrahim KARSLI, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr.Nevhis Deren YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Muhammet ÖZEKES, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil YILDIRIM, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz ATALAY, Yargıtay 19.Hukuk Dairesi Üyesi Sn.Dr.Adnan DEYNEKLİ, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süha TANRIVER ve Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yard. Doç. Dr. Seyithan DELİDUMAN idi.

Acitivity Date: