Eserler

Başlıca Eserleri:

- Çok Uluslu İşletmeler Hukuku (Çok Uluslu İşletmelerin Gelişimi-Özellikleri-Ortaya -Çıkardığı Sorunlar ve Çözüm Yolları), İstanbul 1982.

- Türkiye'nin İdari Teşkilatı, İdare Hukuku Dersleri, C. I, İstanbul 1983. - Deniz Hukuku, Deniz Harp Okulu, 1983.
-
Sermaye Piyasasında Kamuyu Aydınlatma İlkesi, İstanbul 1985.
- Gümrük Birliği, Şnans Dünyası Yayını, 1996.

- Avrupa Birliği ve Kıbrıs, İstanbul 1997.

Son yıllarda yayınlanan bazı makaleleri :

- "Turkish Competition Policy and the EC- Turkey Customs Union", in The Community Competition Policy in the Face of Globalisation and the Enlargement of the European Union - La politique communautaire de la concurrence face a la mondialisation et a l'élargissement de l'Union européenne (ed. Jean-François Bellis) Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001 (s. 135-190).

- "The Relations between Turkey and the EU- A Turkish perspective" in Parameters of Partnership: The U.S.- Turkey-Europe (eds. Bagcı/Jackson/Kühnhardt) Schriften des Zentrum für Europaische Integrationsforschung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999 (s.19-68).

- "Turkey and the European Union-Converging or Drifting Apart?" Marmara Journal of European Studies, Vol.7, 1999. (s. 109-166).

- "Completion of the Customs Union and the Accession of Turkey to the European Union" in The European Union in a Changing World -L'Union Européenne dans un Monde en Transformation, A Selection of Conference Papers, European Commission DG X, ECSA European Community Studies Association, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 1998. (S. 385-428).

- "The Turkish Model of Association : Customs Union before Accession" in Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round, Convergence, Divergence and Interaction (Eds. Paul Demaret/Jean-François Bellis/Gonzalo Garcia Jimenéz) Institut d'Etudes Juridique Européennes, University of Liege, European Interuniversity Press, Brussels, 1997. (s. 115-160).

- The Cyprus Situation and Dilemnas created by the European Union Approach" in Two Peoples and Two States in Cyprus at the Eleventh Hour, Proceedings of a seminar held at the Turkish Embassy in London, 2001 (p.69- 101). Ayrıca Why Cyprus Entry into the European Union would be Illegal, Proceedings of a panel discussion

held at the Turkish Embassy in London, 2002.

- “The Turkish Model of Association : Customs Union before Accession” in Regionalism and Multilateralism after the Uruguay Round, Convergence, Divergence and Interaction (Eds. Paul Demaret/Jean-François Bellis/Gonzalo Garcia Jimenéz) Institut d’Etudes Juridique Européennes, University of Liege, European Interuniversity Press, Brussels, 1997, pp. 115-160).

- Haluk Kabaalioğlu: “Completion of the Customs Union and the Accession of Turkey to the European Union” in The European Union in a Changing World –L’Union Européenne dans un Monde en Transformation, A Selection of Conference Papers, European Commission DG X, ECSA European Community Studies Association, Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, 1998, pp. 385-428.

- “The Relations between Turkey and the EU- A Turkish perspective” in Parameters of Partnership: The U.S.- Turkey-Europe (eds. Bagcı/Jackson/Kühnhardt) Schriften des Zentrum für Europaische Integrationsforschung, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1999, pp.19-68.

- “Turkey and the European Union-Converging or Drifting Apart?” Marmara Journal of European Studies, Vol.7, 1999, pp. 109-166.

- “Turkish Competition Policy and the EC- Turkey Customs Union”, in The Community Competition Policy in the Face of Globalisation and the Enlargement of the European Union La politique communautaire de la concurrence face a la mondialisation et a l’élargissement de l’Union européenne (ed. Jean-François Bellis)

Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2001 (s. 135-190).

- "Avant-Propos", Les Chemins de la Turquie vers L'Europe, sous la direction de Pierre Chabal et Arnaud de Raulin, Artois Presses Université, Arras/Paris, 2002, pp. 13-18.

- "EU-Turkey Customs Union : Has the Association Advanced far enough to justify envisaging full acceptance by Turkey of the obligations arising from membership?'" Wulfdiether Zippel(hrsg.) Spezifika einer Südost- Erweiterung der EU –Die Türkei und die EU-Türkei Beziehungen, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2003 pp. 73-89.

- Andrea Ott, Alan Tatham (eds.), EU and Turkey: Bridging the Differences, In cooperation with Yeditepe and Maastricht Universities, IKV Publications, No: 250, Istanbul, 2011.

- “Turkey’s Relations with the European Union: Customs Union and Accession Negotiations”, in Haluk Kabaalioğlu, Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2012, pp.11-24.

- “Türkiye’nin AB Üyesi Olmasının Dünya Barışı ve İstikrarı Açısından Önemini Vurgulamak Gerekir”, TT Magazin, Eylül-Ekim 2007, No:21, s.106-108.

- “Türkiye-AB İlişkileri ve İş Dünyası”, Insight Yased, Kasım 2007, No:29, s.28-33.
-
“Vize Konusunda AP’nin İlke Kararı Dikkate Alınmalı”, İşveren Dergisi, Cilt. 46, No: 7, Nisan 2008, s.40-42. - “Müzakerelerin Yavaş Seyrediyor Olması Toplumda Bir Güvensizlik ve Karamsarlığın Yerleşmesine Neden

Olmuştur”, İşveren Dergisi, Cilt. 46, No.12, Eylül 2008, s.47-48.
-
“2008 Yılında Türkiye ve Dünya Ekonomisi”, EkoTürk, Kasım-Aralık 2008, Cilt.1, No.4, s.44-45.
-
“Tam Üyelik Öncesi Gümrük Birliği Kapsamında Ortaya Çıkan Sorunlar”, Sicil, Aralık 2008, No:12, s.225 - “Teşvikler ve Türkiye’nin AB’ye Uyumu”, İşveren Dergisi, Cilt. 47, No.11, Ağustos 2009, s.27-31.
-
“2009 İlerleme Raporu Işığında Türkiye-AB İlişkilerine Bakış”, Dış Ticarette Durum, Aralık 2009, No:68.

- “Turkey – EU Customs Union: Problems and Prospects”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:12, No:2, 2010, s.17-45.

- “AB ve Türkiye: Yakınlaşırken Uzaklaşıyor mu?”, Dış Ticarette Durum, Ağustos 2010, No:69, s.50-56.

- “İyileşme 2011’de Devam Edecek”, Ekotürk, Aralık 2010, Cilt: 3, No:16, s.29.

- “AB Genel İşler Konseyi Toplantısı Sonuçları”, Euronewsport, Ocak 2011, No:35, Cilt:6, s.74-75.

- “2010 Yılında Türkiye-AB İlişkilerinin Değerlendirilmesi ve 2011 Yılından Beklentiler”, Mercek, Ocak 2011, Cilt:16, No:61, s.47-49.

- “12 Haziran Sonrası Türkiye Ekonomisi”, Ekotürk, Haziran 2011, No:19, Cilt.4, s.53.

- “Cari Açığa Rağmen Hızlı Büyüme Türkiye’nin Kalkınması için Ümit Verici”, Dünya “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2010” Özel Eki, Temmuz 2011, s.26.

- “Türkiye-AB İlişkileri: Atılması Gereken Adımlar”, Dış Ticarette Durum, No:72, Ekim 2011, s.24-26.

- Haluk Kabaalioğlu, Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlag, Baden-Baden, 2012.

- “Turkey’s Relations with the European Union: Customs Union and Accession Negotiations”, in Haluk Kabaalioğlu, Peter-Christian Müller-Graff (eds.), Turkey and the European Union: Different Dimensions, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2012, pp.11-24.

- “AB ile İlişkiler”, Euronewsport, Cilt.8, No.4, 2012, s.62-64.

- “2012 Yılında Türkiye-AB ilişkiler ile ilgili Beklentiler”, Platin, Ocak 2012, Cilt.14, s.18-19.

- “Avro Bölgesi Krizi”, Dış Ticarette Durum, Mart 2012, No:73,s.16-18.

- “Ekonomik ve Sosyal Sorunların Çözümü için Yüzde 4 Büyüme Yetersiz”, Dünya “İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2011” Özel Eki, Temmuz 2012, s.26.

- “Avro Alanı Krizinin son Durumu ve Türkiye Ekonomisine Etkileri” Dış Ticarette Durum, Ağustos 2012, No:74, s.22-2.

- “Sosyal Avrupa ve Türkiye’nin AB Üyelik Süreci”, Sicil Dergisi, Aralık 2012, Sayı 28, s.251-254.

- “Kuzey Afrika Ve Ortadoğu’da yaşanan Dönüşüm Sürecinde AB Komşuluk Politikası ve Türkiye”, Dış Ticarette Durum, Aralık 2012, No:75, s.26-30.

- “Türkiye’nin AB Sürecinde 2013 Kritik Yıl Olacak”, İKV Dergisi, Aralık 2012, No:177, s.18-19.
-
“2013 Yılında Türkiye ve AB İlişkilerinde Gelişmeler ve Beklentiler”, Mercek, No:69, Ocak 2013, s.42-45.