ELSA – Yeditepe Hukuk Fakültesi – Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Marmara AT Enstitüsü ve European Law Students Association ELSA katılımıyla düzenlenen Türkiye’nin AB Müktesebatına Uyumu konulu toplantıda AB Hukukunu ilgilendiren çeşitli konular tartışıldı. Yeditepe Üniversitesi Hukuk Yüksek Lisans programında International Business Law ve International Corporations dersleri veren Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi eski Dekanı Prof. Dr. Tuğrul Ansay, Y.Doç. Murat Yörüng, AT Enstitüsü müdür Yardımcıları Doç.Dr. Çiğdem Nas ve Öğr Gör. Sait Akman’ın katıldığı oturumu Dekan Prof. Dr. Kabaalioğlu yönetti. Prof. Dr. Kabaalioğlu, 1987-1995 yılları arasında kurucu müdürlüğünü yaptığı AT Enstitüsü’nden eski öğrencileri Yörüng, Nas ve Akman’la aynı panelde görev almaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Acitivity Date: