Bremen Üniversitesi’nin düzenlediği “Türkiye-AB ilişkileri” semineri

Bremen Üniversitesi Jean Monnet Enstitüsü ve Marmara AT Enstitüsü tarafından düzenlenen ve Bremen Eyaleti Başbakanı, Daimler Benz eski Başkanı Dr. Edzgar Reuter, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, CHP Grup Başkanı Emekli Büyükelçi Onur Öymen, TBMM Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Mehmet Dülger ve çok sayıda Türk ve yabancı uzmanın katıldığı seminerin hukuk oturumuna katılan Dekan Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Türkiye’nin Kopenhag kriterleri konusunda önemli atılımlar gerçekleştirdiğini, AB nin Türkiye ile katılma müzakerelerinin başlatılması konusunda iyiniyetli davranmasının şart olduğunu, diğer aday ülkelerle müzakerelere başlandığında hiçbirisinin Türkiye’nin düzeyinde dahi olm adığını belirterek daha geriye gittiğimizde Yunanistan, İspanya ve Portekiz’in adaylıklarında ise müzakereler başlatıldığında hiçbirinde gerçek anlamda demokratik rejim olmadığını hatırlattı. Ayrıca AB’nin Kıbrıs konusunda son derece vahim hatalar yaptığını, Kıbrıs Rum Yönetiminin meşru bir anayasası dahi olmadığını, Kopenhag kriterlerine kesinlikle uymadığını, Rumları AB’ye alınması sonucunda uluslararası antlaşmaların açık bir ihlali ile karşı karşıya olduğumuzu belirttikten sonra toplantıda sürekli olarak gündeme getirilen Türkiye’de insan hakları ihlallerinin bazı çevrelerce bu tür olaylar sadece Türkiye’de oluyormuş gibi sunulduğunu, toplantının yapıldığı Almanya içinAmnesty International tarafından hazırlanan raporlarda çok sayıda ihlale işaret edildiğini, Türkiye’de insan hakları ihlallerinin asgariye indirildiğini ve bu fiillerde bulunanların cezalandırıldığını ayrıntıları ile anlattı.

Acitivity Date: