AB Çalışmaları Konusunda Uluslararası Toplantı

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Kanada ve İngiltere Avrupa Çalışmaları Birliklerinden öğretim üyelerinin katılacağı “Balkanların Avrupalılaştırılması” konulu bilimsel toplantı Yeditepe Üniversitesi’nde 5 ve 6 Kasım 2004 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.
TUNAECS Başkanı ve Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Bulgaristan ECSA (European Community Studies Association) Başkanı Dr. Krassinir Nikolov, AT Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Muzaffer Dartan ve Kanada ECSA Başkanı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Nanette Neuwahl’ın açış konuşmalarıyla başlayacak toplantının ilk oturumu Yeditepe İİBF Dekanı Prof. Dr. Haluk Ülman’ın başkanlığında devam edecek. “Aday ülkelerin AB ye uyum sağlamasının siyasi yönleri” nin inceleneceği bu oturumda Sussex Üniversitesi Avrupa Enstitüsü müdürü ve Lordlar Kamarası Adalet ve İçişleri konularında danışmanı Prof. Dr. Jörg Monar, Bulgaristan’dan Prof. Dr. Dobrin Kanev, Romanya’dan Prof. Dr. Nicolae Paun, Işık Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu tebliğ sunacaklar. Yeditepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hasan Köni’nin yorumcu olarak görev aldığı bu oturumdan sonra 6 Kasım Cumartesi günü AB üyeliğine hazırlığın sosyal ve ekonomik yönleri irdelenecek. Sabancı Üniversitesinden Prof. Dr. Bahri Yılmaz’ın başkanlığındaki bu toıplantıda Atina’dan Prof.Dr. Georges Pagualatos, Üsküp’den Prof.Dr. Ljublica Kostovska, İstanbul Bilgi Üniversitesinden Prof. Dr. Taner Berksoy ve Yeditepe Üniversitesinden Prof.Dr. Nedret Kuran Burçoğlu tebliğ sunacak, Anayasa Mahkemesi eski üyelerinden Yeditepe Üniversitesi iktisat Profesörü Dr. Vural F. Savaş yorumlayacak.
Ankara Üniversitesinden Prof. Dr. Tuğrul Arat’ın başkanlığında yapılacak hukuk oturumunda ise Bulgaristan’dan Prof. Dr. Georgi Peev, Atina’dan Prof.Dr. Susannah Verney, Romanya’dan Prof. Dr. Ovidio Tinca ve İzmir Ekonomi Üniversitesinden Prof. Dr. Haluk Günuğur tebliğ sunacak, Yeditepe Hukuk Fakültesi Devletler Hukuku profesörü Dr. Yaşar Gürbüz yorumlayacak.
Prof. Dr. Ahmet Yücekök’ün başkanlığını yapacağı son oturumda ise doktora öğrencilerinin tez konularını kapsayan açıklamaları tartışılacak.
Toplantının kapanış konuşmalarını ise Prof.Dr. Nanette Neuwahl ve Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan yapacaklar.
Söz konusu programın konuşmacıları, sunacakları tebliğler ve tartışmalı oturumlar için ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
26-) Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden oluşan bir heyet Washington’da Hukuk Eğitimi Uluslararası Konsorsiyumu toplantılarına katıldı.
Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku anabilim dalı üyesi Doç. Dr. Ali Cem Budak ve Medeni Hukuk anabilim dalı üyesi Yard. Doç. Dr. Gül Doğan, 13-14 Ekim 2004 tarihlerinde American University Washington College of Law’ da düzenlenen INTERNATIONAL CONSORTIUM ON LEGAL EDUCATION toplantılarına katıldılar.
AU Washington College of Law Dekanı Prof. Dr. Claudio Grossman’ın açış konuşması ile başlayan toplantılarda hukuk eğitiminde son gelişmeler, ABD de uygulanan Hukuk Kliniği derslerinin özellikleri, insan hakları eğitiminde uygulanan yöntemler, uluslararası hukuk konusundaki son gelişmeler yanında yaz okulları, müşterek diploma programları, dual degree, common degree gibi konular irdelendi. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu hukuk eğitimine ilişkin olarak Yeditepe Üniversitesi’nde uygulanan lisans ve yüksek lisans programları hakkında bilgi verdi, öğrenci ve öğretim üyesi mübadelesinde yeni programlar geliştirildiğini, American University Washington College of Law’un Yaz Okulu’nun bundan böyle Yeditepe’de sürdürüleceğini ve ilk uygulamanın Mayıs / Haziran 2005 de başlayacağını anlattı.
Doç. Dr. Ali Cem Budak ise bir Alman Vakfı olan Volkwagen Stiftung’un desteklediği bir araştırma projesini yönetirken AB üye Devletleri içinde kapsamlı araştırmalar, anketler yaptığını ve bu çalışmalar sırasında aldığı sonuçları anlattı. Bilindiği gibi Doç.Dr. Budak’ın How to Make Others Pay isimli kitabı İngiltere’de yayınlanmıştı. Prof. Dr. Volkmar Gessner ile yaptığı çalışmalar da yine İngiltere’de yayınlandı.
Yard. Doç.Dr. Gül Doğan ise Hukuk Kliniği konusunda Yeditepe Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilen çalışmaları anlattı ancak Baro kuralları nedeniyle ABD olduğu üzere gerçek hukuki ihtilafların alınamadığını bu durumda moot court sanal mahkeme uygulamalarının daha geniş kapsamlı yürütüldüğünü sözlerine ekledi. Yard. Doç. Dr. Gül Doğan ABD de klinik sınıflarının sekiz kişiyi aşmamasının da son derece önemli olduğunu belirtti.

Acitivity Date: