2006-2007

Tarama süreci tamamlanan dosyalardan “Bilim ve Araştırma” ile “Eğitim ve Kültür” fasıllarında müzakerelerin açılması yönünde Komisyon’dan üye Devletlere yöneltilen tavsiye nedeniyle görüşlerine başvurulan Prof.Dr. Kabaalioğlu, “müzakerelerin açılmasının önemli bir aşama” olacağını, ancak başta dönem başkanı Avusturya olmak üzere Türkiye konusunda sürekli olumsuz sinyaller veren üye ülkeler bulunduğunu hatırlattıktan sonra, “Türkiye’yi tam üyeliğe hazırlamak” için sağlanan mali destek boyutlarının AB açısından son derece “gayrı-ciddi bir yaklaşım” olarak nitelendirilebileceğini ve Ankara’nın da dış politika konularında daha tutarlı olması gerektiğini vurguladı.

Washington, D.C. de 28 Şubat ve 1 Mart 2006 tarihleri arasında düzenlenenAmerikan Barolar Birliği – Hukuk Eğitimi Reform Indeksi Uzmanlar Çalışma Grubu çalışmalarına katılan Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, hukuk eğitiminde reform konusunda görüşlerini açıkladı.
Toplantıya Georgetown Üniversitesinden Profesör Richard Roe, IndianaÜniversitesinden Prof.Dr. Jim White, Hofstra Üniversitesinden Marcia Levy,University of South Carolina’dan Profesör Roy Stuckey, YeditepeÜniversitesi’nden Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, East-West Management Institute’dan Senior Legal Expert Mark Dietrich, Columbia Üniversitesinden Profesör Barbara Schatz, Cornell Üniversitesinden Prof.Dr. Lehman, ABA den Carson Clements ve Michael Maya katıldı.

Ottowa Üniversitesi üst düzey yöneticileri Prof. Dr. Nicholas Georganas(Associate Vice President-Research /External) ve Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Saatçıoğlu ile görüşen Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan ve Prof.Dr.Haluk Kabaalioğlu her iki üniversite arasında işbirliği projeleri üzerinde görüş teatisinde bulundular.

Montreal Üniversitesi Rektörü yurt dışında olduğu için Rektör yardımcısı Prof. Dr. Jacques Frémont ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Prof. Bernard Landriault ile bir toplantı yapan Bedrettin Dalan, her iki üniversite arasında işbirliğinin geliştirilmesi konusunda çalışmaların başlatılacağını, Prof.Dr. Nanette Neuwahl’ın Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 2004-2005 yıllarında konuk öğretim üyeliği yaparak bu ilişkileri başlattığını ve bundan sonra daha geniş kapsamlı ve öğrencileri de kapsayan mübadele programları, ortak araştırma projeleri geliştirilebileceğini belirtti. Yeditepe’de sürdürülen araştırma projeleri konusunda bilgi veren Bedrettin Dalan, diğer fakültelere ilişkin de ayrıntılı açıklamalarda bulundu.

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı ve Istanbul Büyükşehir eski Başkanı Bedrettin Dalan, Fransa eski Başbakanı M. Alain Juppe,Avrupa Komisyonu Genişlemeden Sorumlu Daire Başkanı M. Maurice Guyader, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Türkiye’nin AB Üyeliği konusunu yuvarlak masa toplantısında tartıştılar. Montreal ÜniversitesiJean Monnet Profesörü Dr. Nanette Neuwahl tarafından yönetilen toplantı çok sayıda gazeteci, öğretim üyesi, diplomat ve öğrenci tarafından izlendi.

Onbeş yıl önce kurulan Türk-İngiliz Hukukçular Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Barrister Emma Edhem, Profesör Kabaalioğlu’nun, Lordlar Kamarasında yaptığı açıklamaların son derece yararlı olduğunu, Birlik Yönetim Kurulu’nun Prof.Dr. Kabaalioğlu’na “Birliğin Onursal Üyesi” olması yönünde karar aldığını bildirerek bu önerilerinin kabul edilmesinden büyük bir memnuniyet duyacaklarını belirtti. Kabaalioğlu da “Birlik Onursal Üyesi” olmaktan büyük bir onur duyacağını bildirdi.

 

Lordlar Kamarasında gerçekleştirilen toplantı nedeniyle Londra’da bulunan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Büyükelçi sayın Akın Alptuna’nın daveti üzerine Büyükelçiliği ziyaret etti. Büyükelçi sayın Akın Alptuna ile bir saat kadar süren görüşmede İngiltere’de ve genelde AB ülkelerinde bulunan Türk vatandaşlarının karşılaştığı hukuki sorunlar üzerinde duruldu.

Avrupa Toplulukları Adalet Divanı’ nın Katma Protokolün 41/2 maddesinin doğrudan etkisi olduğuna ilişkin kararlar bulunmaktadır. Türkiye-AT Ortaklık Anlaşmasına ilişkin Divan kararlarına www.eu.int adresinden ulaşılabilir.

Lordlar Kamarası’nda Turkish-British Legal Society Türk İngiliz Hukukçular Birliği Başkanı Barrister Emma Edhem tarafından açılan oturumda ilk konuşmayı Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu yaptı.

Toplantıya Doç.Dr. Suna Oksay, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Doç.Dr. Doğan Cansızlar, Alman Mortgage Bankaları Birliği Başkanı Wolfgang Kaelberer, ilgili TBMM Komisyonlarda görev yapan milletvekilleri Mustafa Açıkalın ve Akif Hamzaçelebi, SPK Başkan Yardımcısı İbrahim Dönmez, Türkiye Bankalar Birliğinden Dr. Önder Halisdemir, Genworth Financial firmasından David Nolan ve Michelle Nolan katılıyor.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen Hukuk Konferansları dizisinde “Hukuk Öğretimi” konusunu irdeledi. Prof.Dr. Uğur Alacakaptan’ın başkanlık yaptığı oturumda Kabaalioğlu’ndan sonra GS Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Köksal Bayraktar genel bir değerlendirme yaptı. Prof.Dr. Bayraktar’ın eski bir öğrencisi olan Kabaalioğlu, “hocası Prof.Bayraktar ile aynı kürsüde olmanın onurunu yaşadığını” belirtti.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı tarafından TOBB- Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesinde düzenlenen AB Sürecinde Yerel Akademisyenler İşbirliği Projesi toplantılarında TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, AB Komisyonu Temsilcisi, Prof. Dr. Güven Sak, Prof.Dr. Hasan Ersel, Prof.Dr. Fatih Özatay açıklamalarda bulundu.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve TUNAECS Başkanı Haluk Kabaalioğlu’nun yönetiminde gerçekleştirilen “Hangi Avrupa ? Nereye ? AB nin geleceği” konulu ikinci oturumda Prof.Dr. Mustafa Aydın ve öğretim görevlisi Soli Özel açıklamalarda bulundu. Kabaalioğlu, TOBB-Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyesi.

Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Antalya Barosu ve Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından 3 Mayıs 2006 tarihinde Antalya’da düzenlenen “Hukuk Öğretim Yöntemleri ve Hukuk Klinikleri” konulu çalıştayın ilk oturumunda Türkiye’de uygulanan hukuk öğretim yöntemleri konusunda ilk tebliği sundu. Dekan Prof.Dr. Meral Öztoprak Sağır tarafından açılışı yapılan toplantıya Antalya Barosu yöneticileri, avukatlar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Marmara Avrupa Topluluğu Enstitüsü tarafından Marmara Üniversitesinin Sultanahmet Meydanında Rektörlük Binası Konferans Salonunda düzenlenen “ Avupa Birliği ve Türkiye-Almanya İlişkileri” konulu Uluslararası konferans, Bremen Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Wilfried Müller ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tunç Erem’in konuşmaları ile başladı.

Danıştay Başkanlığı tarafından 138. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle 12 Mayıs 2006 tarihinde Ankara’da Danıştay Genel Kurul Salonu’nda düzenlenen Sempozyumun ikinci oturumu “Hukuk Eğitimi ve Küreselleşme” konusuna ayrılmıştı.
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Avukat sayın Özdemir Özok‘un başkanlığında gerçekleştirilen oturumda ilk tebliği Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu “Hukuk Eğitiminin Yeniden Yapılandırılması” konusunda sundu.

Sayfalar

2006-2007 beslemesine abone olun.