2004-2005

TUNAECS (Türk Üniversiteleri AT Etüdleri Birliği), Marmara Üniversitesi AT Enstitüsü ve TOBB tarafından müştereken düzenlenen “Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Katılım Süreci: Entegrasyonun Hukuki, Siyasal ve Kültürel Yönleri” konulu uluslararası konferans 20 Eylül 2004 tarihinde Istanbul’da TOBB Plaza’da yapıldı.

Roma’da Avrupa Anayasasının imzalandığı 29 Ekim 2004 günü NTV de yayınlanan “Arka Plan” programına katılan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu anayasada yer alan konulara ilişkin bilgi verdi.

Kuzey-Güney Kore arasındaki diyalogdan sorumlu Daire Başkanı sayın Miryang Youn başkanlığında sayın Hyun Jun Lim, sayın Sang Heon Park ve zabıt tutan bir memurdan oluşan Kore Cumhuriyeti Heyeti 28 Ekim 2004 günü Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu’nu ziyaret etti.
Kıbrıs konusunda Lefkoşa, Atina ve Ankara’da temaslarda bulunan Heyet Başkanı Yunanistan’da kendilerine Türk Ceza Kanununa ilişkin ilginç değerlendirmeler yapıldığını bildirdi. Yunan makamlarının kendilerine “TCK da yer alan bir hükümde Kıbrıs konusunda ulusal çizgi dışında konuşmanın onbeş yıl ağır hapisle cezalandırıldığını” ifade ettiklerini anlatan Kore Heyeti Başkanı’na belirtilen 305. maddenin yeni ve eski Ceza Kanununda yer alan metinleri okundu ve söz konusu iddiaların ortaya atılmasının bile üzücü olduğu belirtildi.

Yargıtayımızın sayın Başkanı Eraslan Özkaya yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılmadan önce Hukuk Fakültesi Dekanlığını ziyaret etti. 28 Ekim 2004 günü Hukuk Fakültesi dekanı ve öğretim üyelerimizden oluşan bir heyet tarafından karşılanan sayın Eraslan Özkaya ile yargı bağımsızlığı ve yargının karşılaştığı sorunlar konusunda görüşmeler yapıldı.

Washington College of Law tarafından Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan Yaz Okulu konusunda Prof.Dr. David Jaffe’nin düzenlediği toplantıya katılan öğrencilere Yeditepe Üniversitesi konusunda bilgi verildi ve özel olarak hazırlanan bir belgesel film gösterildi. Toplantıya katılan Prof .Dr. Kabaalioğlu ve Doç. Dr. Budak da öğrencilerin sorularını yanıtladılar.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku anabilim dalı üyesi Doç. Dr. Ali Cem Budak ve Medeni Hukuk anabilim dalı üyesi Yard. Doç.Dr. Gül Doğan, 13-14 Ekim 2004 tarihlerinde American University Washington College of Law’ da düzenlenen INTERNATIONAL CONSORTIUM ON LEGAL EDUCATION toplantılarına katıldılar.

Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Makedonya, Kanada ve İngiltere Avrupa Çalışmaları Birliklerinden öğretim üyelerinin katılacağı “Balkanların Avrupalılaştırılması” konulu bilimsel toplantı Yeditepe Üniversitesi’nde 5 ve 6 Kasım 2004 tarihlerinde gerçekleştiriliyor.

Yeditepe Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi, TC Merkez Bankası eski Başkanı ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkan Yardımcısı Yavuz Canevi ve Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı ve İKV Yönetim Kurulu üyesi Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, ülkemizi ziyaret eden İrlanda Parlamentosu üyeleriyle gerçekleştirilen bir toplantıya katıldılar.

Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi ASAM, IPC ve Hollanda’da The Centre for European Security Studies işbirliği ile düzenlenen ve 17-18 Kasım 2004 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen “Governance and the Military Perspectives for Change in Turkey” konulu toplantılara katılan Üniversitemiz Atatürk İlkeleri Enstitüsü müdürü Dr.( E.Orgeneral) Edip Başer, yabancı uzmanların Türkiye konusunda bilgi eksikliği ve zaman zaman da önyargılardan kaynaklanan yanlış değerlendirmelerine yanıtlar verdi.

Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan, Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Prof. Dr. Dilek Erol ve Filiz Cermen’den oluşan Yeditepe heyetine bir yemek verenProf.Dr. Paul Taylor, kendi özel kütüphanesini Yeditepe Üniversitesine gönderilmek üzere Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan’a teslim etti.
Çok sayıda kitabı ve bilimsel makalesi yayınlanan ve önemli dergilerin editörlüğünü yapan Prof. Dr. Paul Taylor ve eşi Nisan 2005 de Yeditepe Üniversitesinde göreve başlayacak.
Bilindiği gibi University of Massachussetts, Harvard, Tufts gibi Üniversitelerde uzun yıllar öğretim üyeliği yapan ünlü tarihçi Prof. Dr. Feroz Ahmad da Eylül 2005 den itibaren Yeditepe Üniversitesinde ders vermeye başlıyor. Prof. Dr. Ahmad’ın tarihi kolleksiyonları da kapsayan özel kitaplığı Yeditepe Üniversitesi Kütüphanesine nakledilecek.

Mütevelli Heyet Başkanı Bedrettin Dalan, Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Erol, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Kütüphane müdiresi Filiz Cermen’den oluşan bir heyet Londra’da gerçekleştirilen elektronik bilgi kaynakları – data bank lar konulu uluslararası toplantı ve fuarlara katıldılar.
Heyet üyeleri elektronik bilgi kaynaklarına abonelik dışında çok sayıda yayınevi ve şirketi ziyaret ederek beş gün süren yoğun çalışmalar sonucunda üniversite kütüphanesine beşbinden fazla yeni eser kazandırdılar.

Belçika’da yapılan toplantıda Ghent Üniversitesi Avrupa Enstitüsü müdürü Prof. Dr. Marc Maresceau’nun yaklaşık iki ay önce telefonla kendisini bu toplantıya davet ederek çok sayıda Hukuk Fakültesi öğrencisinin Türkiye’ye ilgi duyduğunu anlattığını belirten Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, “Türkiye konusuna bu kadar ilgi duyan öğrenciler olduğuna göre İstanbul’da Yeditepe Üniversitesinde uzun bir hafta sonu programı yapılabileceğini, Belçikalı öğrencilerin Yeditepe Hukuk Fakültesi öğrencileri tarafından misafir edilebileceğini söylediğini, ancak Maresceau’nun Aralık ayında bu toplantının gerçekleşmesinde ısrar ettiğini” anlattı.

Avrupa Birliği Devlet ve Hükümet Başkanlarından oluşan Avrupa Zirve Konseyi’nin 17 Aralık 2004 tarihinde gerçekleştireceği ve Türkiye ile müzakerelerin açılması konusununun gündemin önlerinde bulunduğu toplantıdan önce (Aralık ayının ilk haftasında) Belçika’da Gent (Ghent) Üniversitesine davet edilen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu “Türkiye-AB İlişkileri” konusunda bir konferans verdi.
Üniversitede Academisaal da gerçekleştirilen toplantıya Avrupa Komisyonu Genişleme Masasından Leopold Maurer, Ghent Üniversitesi Avrupa Hukuku Enstitüsü müdürü Prof.Dr. Marc Marescau, eski Komisyon üyelerinden ve AP üyesi Willy de Clerque, Komisyon eski fonksiyonerlerinden Livio Mıssr Lusignan, üniversite öğretim üyeleri, gazeteciler ve üçyüz kadar öğrenci katıldı.

30 Kasım-1 Aralık 2004 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen “Avrupa Birliği ve Oluşmakta olan Dünya Düzeni: Algılamalar ve Stratejiler” konulu Yedinci ECSA-Dünya Konferansı, eğitim konularından sorumlu yeni Komisyon üyesiJan Figel ve Komisyon Başkanı José Manuel Durao Barroso’ nun konuşmalarıyla başladı. Barroso uzun konuşmasında AB nin genel olarak dünya düzeni konusunda açıklamalar yaparken bir gün önce ECSA World Başkanlığına seçilen Profesör Porto’yu kutlamayı ihmal etmedi.
Konferansın ilk oturumunda konuşan BM eski genel sekreteri Boutros Boutros Ghali “Çok Taraflı Dünya Düzenine Doğru B.M. nin Rolü” konulu konuşma yaparken UNESCO eski başkanı Federico Mayor “Barışçı bir dünya için bakış açıları” üzerinde durdu.

29 Kasım 2004 günü Brüksel’de Charlemagne Binasında Avrupa Komisyonu Eğitim ve Kültür Genel Müdürü Nikolaus G. Van der Pas’ın açış konuşmasıyla başlayan toplantıda ECSA Başkanı Prof.Dr. Antonio Papisca’nın göreve devam etmek istememesi nedeniyle yeni başkan seçildi.
Hellenic University Association for European Studies (EPEES) BaşkanıProf.Dr. Constantin Stephanou, Associaçao interuniversitaria portuguesa de estudos europeus AREP Başkanı ve Avrupa Parlamentosu eski üyesi Prof.Dr. Manuel Carlos Lopes Porto ve Macaristan’ın Mayıs-Aralık 2004 tarihleri arasında Komiserliğini yapan Prof.Dr. Peter Balasz’ın aday olduğu seçimlerde yoğun tartışmalar yaşandı.

Sayfalar

2004-2005 beslemesine abone olun.