2004-2005

Türkiye-AB İlişkileri konusunda bir inceleme yazısı hazırlayan ünlü İngiliz gazetesi Türkiye muhabiri Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu ile bir mülakat yaparak görüşlerine yer verdi.

Hollanda’nın en eski Üniversitelerinden Leiden’in Hukuk Fakültesinde okumakta olan 25 öğrenci 7 Mayıs günü Yeditepe Hukuk Fakültesini ziyaret etti. Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu tarafından verilen Türkiye-Avrupa ilişkileri konulu konferansı izleyen öğrenciler öğleden sonra Kabaalioğlu’nun “EU Law and Instıtutıons” dersine girerek üçüncü sınıf öğrencileriyle AB Adalet Divanının Türkiye’ye ilişkin içtihatlarını tartıştılar.
Hollandalı hukuk öğrencileri Yeditepe Üniversitesi’nden çok etkilendiklerini, kendi üniversitelerinde aynı olanakların yer almadığını ve düşündüklerinden çok farklı bir Türkiye’yi gördüklerini belirttiler.

Merkezi Wasinghton’da bulunan Uluslararası Hukuk Enstitüsü (International Law Institute-ILI) ile Üniversitemiz Hukuk Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokolü, ILI adına Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Don Wallace, Üniversitemiz adına Mütevelli Heyeti Başkanı Bedrettin Dalan ve Rektör Prof. Dr. Ahmet Serpil imzaladı. Basının da izlediği imza töreninde Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Aysel Aziz ve Genel Sekreter Mine Çakaloz da hazır bulundu

“Yeditepe–ILI İşbirliği Protokol”üne göre, Uluslararası Hukuk Enstitüsü’nün Washington’da düzenlediği ve dünyanın çeşitli ülkelerinden kamu ve özel sektörde görevli üst düzey hukukçuların ve yöneticilerin katıldığı ihtisas seminerleri bundan böyle İstanbul’da Üniversitesi Hukuk Fakültesinde gerçekleştirilecek.

Açış konuşmalarını Devlet Bakanı Prof. Dr. Mehmet Aydın, Macaristan Cumhuriyeti Başbakanlık Temsilcisi Dr. Gergely Doczi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Dr. Peter Gottfried ve Rektör Prof. Dr. Miklos Kengyel’in yaptığı “Avrupa’nın Geleceği” konulu toplantıya Hukuk Fakültesi Dekanı Prof Dr. Kabaalioğlu katıldı.

Ankara’da kurulan TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mütevelli Heyet üyesi olan Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu, TOBB’un davetlisi olarak ülkemizde bulunan Dr. Walter Leisler Kiep ile yapılan görüşmeye katıldı. Çeşitli dönemlerde Federal Alman Hükümetinin temsilcisi olarak ülkemize gelen Kiep, 1980′li yıllarda OECD’de kurulan Türkiye Konsorsiyumu Başkanlığını da yapmıştı. Walter Leisler Kiep’in “Avrupa Genç Liderler” toplantısına Türkiye’nin katılımı konusunda getirdiği öneriyi kabul eden Prof. Dr. Kabaalioğlu, bu konuda Yeditepe Üniversitesi olarak kendisiyle her türlü işbirliğine hazır olduklarını belirtti.

Yeditepe Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Haluk Kabaalioğlu 8 Temmuz 2004 tarihinde Brüksel’e gerçekleştirilen bir günlük gezide, Türkiye’nin AB Nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Oğuz Demiralp ve Brüksel BüyükelçisiOkan Gezer, AB Komisyonu yetkilileri ile temaslarda bulundu.
Brüksel’de ayrıca Yeditepe Üniversitesinde açılacak Avrupa Etüdleri Yüksek Lisans programı konusunda da görüşmeler yapıldı.

İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu’ nun konuşmasıyla başlayan sempozyuma Dışişleri eski Bakanı Prof. Dr. Mümtaz Soysal, KKTC eski Dışişleri Bakanı Taner Etkin, Harb Akademileri eski Komutanı Em. Org. Necati Özgen, Em. Tümg. Cumhur Evcil, Kıbrıs Milli Koordinasyon Komitesi Başkanı Yakan Cumalıoğlu, Kıbrıs Türk Derneği Başkanı Zehra Eray ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu katıldı.
Toplantı sonunda Türk Mukavemet Teşkilatı TMT nin bayraktarlığını yapan emekli komutanlara şükran plaketleri sunuldu.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Temmuz ayının ilk haftasında CNBC-E de bir programa katılarak AB nin Türkiye ile müzakerelerin başlatılması yönünde vereceği kararın tek başına önemi olmayacağını, bu karara paralel olarak AB bütçesinde katılma öncesi mali işbirliği faslından ayrılacak fonların boyutlarının da “son derece önemli bir işaret” olarak yorumlanacağını, hazırlanmakta olan bütçe tasarısında ise bu konuda hiç bir çalışma olmadığını belirtti.
Ertesi gün yazılı basında da irdelenen bu açıklamadan ve Türkiye’nin girişimlerinden on gün kadar sonra AB bütçesinde Türkiye’ye katılım öncesi mali yardım faslından bir meblağ ayrıldığı haberi duyuldu.

Ülkemizi ziyaret etmekte olan 25 Avusturyalı gazeteci ve radyo TV yapımcısı için İktisadi Kalkınma Vakfı tarafından 4 Ekim 2004 akşamı düzenlenen toplantıya İKV Yönetim Kurulu üyesi Hukuk Fakültesi Dekanı da katıldı.
Türkiye’nin AB üyeliğine en muhalif ülkelerden biri olan Avusturya’dan gelen basın ve medya mensuplarıyla Ritz-Carlton Otelinde gerçekleştirilen toplantıyı akşam yemeği izledi. Die Presss, Kurrier, ÖRF radyo ve TV muhabirleri Öberösterreichisher Nachrichten, Salzburger Nachrichten gibi değişik yayın organlarından gelen basın mensupları Türkiye konusunda gerçek anlamda bilgi sahibi olmadan yapılan yorumları eleştirerek ülkemizi yakından tanımak istediklerini söylediler. Heyet üyelerinden bazılarının Türkiye karşıtı önyargılı dikkat çekti.

Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu 4 Ekim 2004 günü NTV Arka Plan programı ile Radio Forex’de Dış Politika programına katılarak “Türkiye- AB İlişkileri ve Komisyon’un Raporu” konusunda görüşlerini açıkladı.

Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, 1 Ekim 2004 Cuma günü TÇMB nin Kemer’de düzenlediği “AB ve Türkiye” konulu panele katıldı. Panele 14 Nisan 1987 de Türkiye’nin tam üyelik başvurusunu Brüksel’de dönem başkanı Belçika Dışişleri Bakanı Leo Tindemans’a veren o tarihte ülkemiz Başbakan Yardımcısı ve AB den sorumlu Devlet Bakanı olan Prof.Dr. Ali Bozer, Devlet Planlama Teşkilatı eski müsteşarı İlhan kesici, ekonomi yazarı Zülfikar Doğan ve Dışişleri eski Bakanı İlter Türkmen katıldı. Söz konusu program NTV de yayınlandı.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı, 7 Eylül 2004 tarihinde CNBC-e de, 8 Eylül 2004 de de NTV de Türkiye-AB İlişkileri, Komisyonu’nun Türkiye konusunda hazırlamakta olduğu görüş ve diğer gelişmeler konusunda canlı yayına konuk olarak katıldı. Ayrıca 8 Eylül 2004 de TRT radyosunda Hakan Şahin’in programına katılarak “Yargı Bağımsızlığı” ve “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Oluşumu” konularında konuşmalar yaptı.

Avrupa Birliği Komisyonu, Poitiers Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 9-10 Eylül 2004 tarihleri arasında düzenlenen “L’ADAPTATION DE LA TURQUIE A L’ACQUIS COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DES AIDES D’ETAT” konulu kolokyumun ikinci ve üçüncü oturumlarının başkanlığını yapan Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Fransa’da Poitiers Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr.

22 Eylül 2004 günü canlı olarak yayınlanan NTV ye sorun programına Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu ve Üniversitemiz eski genel sekreteri Rıza Küçükoğlu katıldı.

19 Eylül 2004 Pazar akşamı Flash TV de iki saat süren canlı yayında Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Haluk Kabaalioğlu, Heidelberg Üniversitesinden Prof.Dr. Frank Pfetsch, Bremen’den Shawn Donnely, Marmara AT Enstitüsü müdürü Prof.Dr. Muzaffer Dartan ve TOBB AB müdürü Mustafa Bayburtlu, Türkiye-AB ilişkilerini, Kıbrıs, Patrikhane konularıyla Alman CDU/CSU partilerinin Türkiye’ye karşı tutumu irdelediler.

Sayfalar

2004-2005 beslemesine abone olun.