2002-2003

American University Washington College of Law-WCL Dekanı (ve OAS İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı ve BM İşkenceyi Önleme Komitesi Başkanı) Prof. Dr. Claudio Grossman’ın daveti üzerine Washington’a giden Mütevelli Heyet Başkanımız Bedrettin Dalan ve Dekanımız onuruna, tüm öğretim üyelerinin katıldığı ve her iki fakülte arasında işbirliği projelerinin irdelendiği bir toplantıdan sonra sayın Dalan ve Dekanımız American University Rektörü tarafından verilen ve tüm Dekanların katıldığı bir yemekte ağırlandılar.

Katılımcıların toplam sayısı yaklaşık olarak 1500 kişiydi. Sempozyumun amacı, 30 Temmuz 2003 tarihinde yürürlüğe giren 4949 Sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanununda yapılan devrim niteliğindeki değişikliklerin Türk İcra, İflas ve Konkordato Hukuku hayatına getireceği yeniliklere ilişkin bir tartışma platformu oluşturmaktı. Sempozyumun açılış konuşmasını İstanbul Barosu Başkanı Sn. Av. Kazım KOLCUOĞLU ve Yeditepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet SERPİL yaptı. Oturum başkanlıklarını, sırasıyla, Yargıtay Başkanı Sn. Eraslan ÖZKAYA, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sn. Av. Özdemir ÖZOK ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge UMAR tarafından gerçekleştirilen sempozyumda tebliğ sunan katılımcılar ise, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi Sn. Av. Talih UYAR, Istanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr.

Sayfalar

2002-2003 beslemesine abone olun.